Anslagsenergi kalkyl i mobilen.

Det man alltid har med sig är mobilen, då är det naturligt att man vill använda den för att beräkna anslagsenergin.
Ekvationen är lite krånglig det underlättar om den är förprogrammerad.
Det finns en app där man kan göra detta.

PowerOne SE är en vetenskaplig kalkylator.

Ladda ner och installera appen.

Starta appen, Skärmen ser ut som bilden till vänster ovan. Klicka på symbolen i den röda ringen. Nu får du upp en lista på Templates (Mallar).
De två längst ned finns ännu inte. Velocity Conversions kan vara användbar senare, om du har kulhastighet som inte är i meter per sekund.
För att skapa en ny Template klicka på + längst upp till höger. Nu får du upp en bild se nedan till vänster.

Nu ska vi ge Templaten ett namn och skriva in ekvationen. I den vänstra bilden ser du vad jag skrivit.
Den högra bilden visar vilken beskrivning jag skrivit, inte nödvändigt för funktionen. När du är klar
klicka på Save uppe till höger. Nu finns din Template i listan över Templates. Klicka på den.

Nu får du upp bilden till vänster ovan. Klicka på det fält där du vill skriva in ett värde. Skriv in dina värden.
Som du ser så kan man ge vilka två värden man vill det tredje värdet räknas ut, se höger bild.
För att nollställa värdena klicka på de cirkulerande pilarna till vänster om frågeteckenet.
Nedan hittar du bilder för att använda kulvikt i grains.

Det var allt, lycka till.
Uppgjord Ove Andersson 2018-08-02