Beräkna anslagsenergi.

I vapengrupp A är det krav på att ammunitionen har en viss anslagsenergi.

I skjuthandboken står det så här:

Ammunition:

 Ammunitionen skall ha en anslagsenergi av lägst 420 Joule mätt 2 meter framför mynningen. Ammunitionen skall skjutas i skyttens eget vapen.

Undantag: För patron 7,65 Browning (32 ACP) gäller 185 Joule och för 9 mm kort (380 ACP) och 9 mm Browning long (9 mm m/07) gäller 285 Joule som lägsta anslagsenergi.

Vapen/ammunition avsedda för .32 SWL, .32 magnum (.32 HR) och .38 special ingår ej oavsett kultyp. Magnum- eller svartkrutsladdad ammunition är ej tillåten.

När man laddar själv så bör man kontrollera att ammunitionen uppfyller de ställda kraven (även köpt ammunition kan vara bra att kontrollera).

Det enklaste är att mäta kulans hastighet med en kronogaf och sedan beräkna anslagsenergin.

Inom fysiken talar man inte om anslagsenergi, där heter det rörelseenergi eller kinetisk energi.

Kinetisk energi, eller rörelseenergi, för en kropp, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera dess hastighet till noll.

Den kinetiska energin är

E_k = {1\over 2}m v^2

Där Ek = Energin i Joule, m = massan i kilo och v = hastigheten i meter per sekund.

De uppgifter man behöver för att beräkna energin är kulans vikt, i gram eller grains och den uppmätta farten.

Många upplever matematiska formler av den här typen som krångliga och svåra att förstå.
För att göra det enklare så har jag skapat 2 kalkylatorer för detta ändamål.

En för kulvikt i gram och en för kulvikt i grains.

Om du klickar på någon av länkarna ovan så kan du ladda ner en zip fil som innehåller den kalkylator
du vill ha. Packa upp filen till önskad plats och kör den sedan (dubbelklicka på filen).
Kalkylatorerna är små dataprogram (för Windows), det installeras ingenting på din dator.
Programmen är helt oberoende av andra filer.

Så här ser kalkylatorn för kulvikt i gram ut.
OBS att detta är en bild du måste ladda ner kalkylatorn för att kunna använda den.

Kalkylatorn för kulvikt i grains ser likadan ut. Fyll i värdena för kulvikt och fart klicka sedan på knappen "Calculate" och du har ditt svar.
Med knappen "Decimal Places" kan du välja hur många decimaler som visas.
Jag har nu gjort kalkylatorer för mobilen också.

Uppgjord Ove Andersson 2018-08-02.