Bra att ha dokument.

Filer för tävlingsarrangörer och andra.

byline.gif (2424 bytes)

På den här sidan tillhandahåller jag dokument (filer) som kan vara bra att ha vid tävlingsarrangemang.

Det är givetvis fritt fram för vilken skytt som helst att använda dessa dokument.

Dokumenten publiceras i ett format (xxxx.pdf) som är ett format framtaget av Adobe och har blivit en defakto standard. Fördelen med detta format är flera

Läsaren (Adobe Reader) getacro.gif (776 bytes) kan hämtas från Adobes hemsida.
För att ladda hem filen utan att starta läsaren högerklicka länken till önskad fil och välj spara som.

 

Blankett för tävlingsanmälningar.

Jag har skapat en blankett som kan användas för tävlingsanmälningar.
Blanketten är i PDF format, kan fyllas i med Adobe Reader. Blanketten kan användas till både Precisionstävlingar och Fältskyttetävlingar.
Spara blanketten på din dator genom att klicka på knappen "Spara som".
 

Anmälningsblankett.pdf

Bruksanvisning Anmälningsblankett


Allmän administration "Märken".

Har du problem med att hålla reda på alla olika MÄRKESSERIER och andra kvalifikationer för skyttemärken så har vi en hjälp till detta.
Först ett pdf dokument med fält som man kan skriva i. Det är lämpligt att fylla i allt man vet innan man skriver ut dokumentet.
Sedan kan man fylla i på vanligt sätt med en penna.

pdf.gif (246 bytes)Marken.pdf

Sedan ett Microsoft Word dokument som är gjort med "Formulär" fält, man kan bara skriva på de avsedda platserna i dokumentet.
För att kunna använda detta dokument så måste du ha Microsoft Word. Dokumentet är komprimerat (zippat).

zip.gifMarken Formular.zip 


Träning.

pdfAmerikanska armens träningsguide för pistolskytte.


Fältskytte.

Jag har stor erfarenhet av att arrangera fältskjutningar.
Under åren har en hel del olika dokument skapats i detta sammanhang.
Jag kommer här att göra en del av dessa dokument tillgängliga för alla i skyttesverige.

Det jag gör här borde förstås göras av Svenska Pistolskytteförbundet.

Jag har gjort en mall i Microsoft Word som gör det möjligt att göra en Fältskjutningförutsättning med
riktig skala i grafikdelen. Dokumentet är komprimerat (zippat).

zip.gifFältskjutning mall Word.zip

För att ovanstående mall ska fungera så behöver du installera nedanstående Teckensnitt.

zip.gifFaeltskytte.zip

Ett nytt teckensnitt med utökade funktioner.

zip.gifFaeltskytte-2.zip

Exempel med det nya teckensnittet använt på station 7 och 8.

zip.gifFältskjutning mall Word-2.zip

En bruksanvisning för ovanstående mall och teckensnitt.

pdf.gif (246 bytes)Bruksanvisning för teckensnitt Faelttskytte-2.pdf

Baksidan

Instruktion för stationschef. Det här dokumentet skall stationschefen ha i handen, som referens.

pdf.gif (246 bytes)Kommandon.pdf

Diagramen i skjuthandboken över skjuttid per skott är små och otydliga.
Jag har skannat och förstorat från en äldre skjuthandbok (version 11).

pdfSkjuttider per skott för vapengrupp C.

pdfSkjuttider per skott för vapengrupp B.

pdfSkjuttider per skott för vapengrupp A och R.

pdfSkjuttider per skott för vapengrupp M.

Att fylla i skjutkort eller skjutprotokoll på ett enhetligt sätt är viktigt.
Jag anser att ingen matematik skall förekomma på skjutstationerna, lämna den till datorerna eller sekretariatet.

Jag har två versioner av instruktionen, en för traditionella skjutkort och en för datorgenererade protokoll.

pdf.gif (246 bytes)Skjutkort.pdf

pdf.gif (246 bytes)Nya_res.pdf

Utrustningstips för skjutstationsfunktionärer.

pdf.gif (246 bytes)Utrustning.pdf

Vad är viktigt!?

pdf.gif (246 bytes)Viktigt.pdf

Exempel på stationsbeskrivning och figur-ritning.

pdf.gif (246 bytes)Exempel Stn5.pdf

pdf.gif (246 bytes)Exempel Stn5-r.pdf

Ett exempel på Tävlingsförutsättningar, OBS att den grafiska framställningen av skjut-tider är skalenlig (5 mm / sekund).

pdf.gif (246 bytes)Exempel Krmfc97.pdf

Baksidan av tävlingsförutsättningen.

pdf.gif (246 bytes)Baksida.pdf

Instruktion om hantering av eldavbrott.

pdf.gif (246 bytes)Eldavbrott.pdf

pdfOmskjutningschans.pdf

Tolkningsanvisning.

pdf.gif (246 bytes)Tolkning.pdf

Instruktion hur man monterar (skruvar) figurerna.

pdfMontera figurer.

Jag har också gjort förlagor till målgrupps-skyltar (mittmarkeringar).

pdf.gif (246 bytes)Askylt.pdf

pdf.gif (246 bytes)Bskylt.pdf

pdf.gif (246 bytes)Cskylt.pdf

pdf.gif (246 bytes)Mskylt.pdf

Jag anser att figurerna skall märkas tydligt med nummer. Vi har tagit fram två storlekar av nummer,
en där en A4 sida delas i fyra delar och en där en A4 sida delas i två delar.

Här kommer de sidor som delas i fyra delar.

pdf.gif (246 bytes)Etttvå.pdf

pdf.gif (246 bytes)Trefyra.pdf

pdf.gif (246 bytes)Femsex.pdf

pdf.gif (246 bytes)Sjuåtta.pdf

pdf.gif (246 bytes)Niotio.pdf

Och här kommer de som delas i två.

pdf.gif (246 bytes)Setttvå.pdf

pdf.gif (246 bytes)Strefyra.pdf

pdf.gif (246 bytes)Sfemsex.pdf

pdf.gif (246 bytes)Sjuåtta.pdf

pdf.gif (246 bytes)Sniotio.pdf


Synpunkter och önskemål gällande materialet ovan kan skickas till Ove Andersson.