Fjärrstyr ditt duellställ.

Kablar är ofta ett problem, trasslar sig är för korta o.s.v.
Ett sätt att undvika problemen med kablar är att ersätta dem med fjärrstyrning.
En annan fördel är att skjutledaren kan röra sig fritt och ändå ha fjärrkontrollen med sig.
På min hemmabana Grimsta i Stockholm har vi ersatt alla manöverkablar med trådlös fjärrstyrning.

På den första bilden syns gammalt och nytt sida vid sida. På den andra bilden syns de satser vi köpte.
Vi köpte satser bestående av två sändare och en mottagare, prisskillnaden mellan en och två sändare var liten, så vi satsade på att ha en reservsändare till varje installation.
Till mottagaren hör också en kåpa.
Systemet har fyra kanaler i mottagaren finns ett relä per kanal. Reläerna har en växlingskontakt så de kan passa de flestas behov. Mottagaren drivs av 12 volt, det får man ordna på något sätt som passar just din installation.
Vi har totalt fyra system, de stör inta varandra, sändarna paras till respektive mottagare.

Räckvidden var över förväntan, vår skjuthall som har femtio platser täcks utan problem. Den goda räckvidden gjorde att vi kunde montera mottagarna utom synhåll, detta för att inte locka vandaler.

Köp här:

Exempel på kraftenhet 12 volt.

Kan köpas här:

Uppgjord 2021-04-18

Ove Andersson