Skjuthandboken 2022.

Skjuthandboken upplaga 19 finns att hämta på Pistolskytteförbundets hemsida.

Skjuthandboken 2022 som pdf

Ändringar 2022.