Skjuthandboken 2018.

Skjuthandboken upplaga 17 finns att hämta på Pistolskytteförbundets hemsida.

Skjuthandboken 2018 som pdf

Nyheter i skjuthandboken.


Nya kommandon:

Snabbskjutning H.6.2.

Nationell Helmatch I.6.2.3

Förberedelsetid infört:

Precisionsskjutning F.6.6.1

Snabbskjutning H.6.2

Nationell Helmatch I.6.6.1

Det finns ingen specifikation om vad "Förberedelsetid" innebär.

Uppdaterat 2018-03-15 OA