Skjuthandboken 2020.

Skjuthandboken upplaga 18 finns att hämta på Pistolskytteförbundets hemsida.

Skjuthandboken 2020 som pdf

Ändringar 2020.