Skjutledarinstruktioner.

Att vara skjutledare innebär att det är en hel del saker att hålla reda på.

Kommandon och tider är olika från gren till gren.

Regler om vad som ska ske vid eldavbrott (funktionsfel) varierar mellan grenarna.

Det är inte praktiskt att bläddra i skjuthandboken eller i något reglemente,
det är bättre att ha en kortfattad instruktion på ett A4 blad som innehåller
det mest väsentliga som skjutledaren behöver veta.

Jag har skapat ett antal mallar för de vanligaste grenarna.
Mallarna är gjorda i orbehandlaren Word, så det ska inte vara några problem
att anpassa instruktionerna för era egna behov.

Mallarna är sparade i formatet Word 97 - 2003 som fungerar i alla efterföljande
versioner av ordbehandlaren. Det borde inte heller vara något problem att
använda Open Office för att anpassa instruktionerna.

Mallarna omfattar två sidor (Nationell Helmatch fyra sidor) på ett A4 ark, om man skriver ut instruktionen
dubbelsidigt så får man en lätthanterlig instruktion.

Ett tips är att skriva ut på ett lite tjockare papper (100 - 120 gram) och att
sedan plasta in det hela.

Uppdaterat 2018-12-02.

Följande mallar finns att ladda hem.

Miltär snabbmatch.

Precisionsskjutning.

Snabbpistol.

Sportpistol Precisionsmomentet.

Sportpistol Snabbskjutningsmomentet.

Standardpistol.

Instruktion Skjutstationschef.

Nationel Helmatch.